Rzeczy kawowe i niekawowe – co się akurat napatoczy.